Το θέμα Θεσσαλονίκης (1259 - 1341)
Συμβολή στη μελέτη της φορολογικής διοίκησης των επαρχιών κατά την πρώιμη παλαιολόγεια περίοδο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9465-56-4
Εκδόσεις Αθανασίου Αλτιντζή, Θεσσαλονίκη, 11/2022
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 14/5/2024
€ 34.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 508 σελ.
Περιγραφή

Η ενασχόληση με την πόλη και την περιοχή της Θεσσαλονίκης καθώς και με θέματα Οικονομίας του Βυζαντίου είχε ως συνέπεια την εξοικείωσή μου με το πολύτιμο αρχειακό υλικό των αθωνικών καθώς και άλλων μονών, όπου βρίθουν πληροφορίες για τη μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδο και κυρίως για την παλαιολόγεια φάση. Ο συνδυασμός αυτών των ερευνητικών ενδιαφερόντων με ώθησε να ασχοληθώ με τη φορολογική διοίκηση του θέματος Θεσσαλονίκης κατά τα παλαιολόγεια χρόνια, μια πτυχή της ιστορίας της Θεσσαλονίκης και γενικά της κεντρικής Μακεδονίας που δεν έχει ως τώρα επαρκώς εξεταστεί.


Add: 2023-03-13 14:49:32 - Upd: 2024-01-15 13:17:07