ἐν ἀγνοίᾳ μου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5540-15-9
Εκδόσεις Τύρφη, Θεσσαλονίκη, 1/2023
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 20/7/2024
€ 14.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
67 σελ.
Περιγραφή

Μὴν πετροβολᾶτε τὰ ἄνω

θά ’ρθει ὁ καιρὸς

ποὺ θ’ ἀνεβοῦμε στὰ σύννεφα

γιὰ νὰ πιοῦμε νερό.

------------------------------

Τοῦ ἀνθρώπου

ἡ πτώση γενική.

---------------------

Μεγάλο τὸ μικρὸ

ὅταν κρύβεται.

Πολὺ τὸ λίγο

ποὺ ἐπιμένει.

--------------------

Τί κι ἂν

ἐμετρήθη ὁ χρόνος.

Ἐγὼ θὰ σὲ βλέπω

πάντα

σὰν γλυπτὸ

τοῦ Τζιακομέτι.

---------------------

Εἶναι ὁ ἄνθρωπος

ὁ φόβος ποὺ μᾶς ἑνώνει

μὲ τοὺς ἄλλους;

Ἢ ὁ ἄλλος

ποὺ μᾶς ἑνώνει

μὲ τὸν φόβο;

--------------------

Τὸ μολύβι τὸ μολύβι

δύο τρεῖς σιωπὲς

νὰ σημειώσω.

Πάει καιρὸς

ποὺ φλυαροῦν

κι οἱ ποιητές.

Add: 2023-01-20 10:56:41 - Upd: 2023-01-20 10:56:41