Εκδότης Τύρφη 360 Ινστιτούτο Εφαρμογών Τεχνών και Νέων Τεχνολογιών
  •  
  • Τύρφη 360 Ινστιτούτο Εφαρμογών Τεχνών και Νέων Τεχνολογιών: 16 τίτλοι
Διεύθυνση
Γεωργίου Σταύρου 4
54623 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
Fax
Email
Website