Εισαγωγή στη Γλωσσολογία
Θεμελιώδεις έννοιες και βασικοί κλάδοι με έμφαση στην ελληνική γλώσσα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-2369-2
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 40.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
767 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μία διεξοδική εισαγωγή στην επιστημονική μελέτη της γλώσσας. Απευθύνεται σε φοιτήτριες και φοιτητές που παρακολουθούν πανεπιστημιακά μαθήματα Γλωσσολογίας, αλλά και στο ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται να κατανοήσει πώς μελετώνται επιστημονικά οι γλώσσες. Γλώσσα αναφοράς στο συγκεκριμένο έργο είναι η Ελληνική. Αυτό προάγει την αποτελεσματικότερη αποσαφήνιση των επιστημονικών εννοιών που εισάγονται, στη βάση ελληνικών γλωσσικών δεδομένων, και ταυτόχρονα επιτρέπει τη διερεύνηση επιμέρους ιδιαιτεροτήτων –γραμματικών, ιστορικών ή άλλων– της ελληνικής γλώσσας. Για να εξασφαλιστεί η έγκυρη και επιστημονικά άρτια πληροφόρηση, τα επιμέρους κεφάλαια συντάχθηκαν από ειδικούς, ανά αντικείμενο, επιστήμονες.
Ο τόμος διαρθρώνεται σε δύο μεγάλα μέρη. Στο πρώτο μέρος, παρουσιάζονται τα «δομικά υλικά» της γλώσσας, ξεκινώντας από τα μικρότερα (τους ήχους/φθόγγους) και φτάνοντας ως τα μεγαλύτερα (τα εκφωνήματα). Στο δεύτερο μέρος, εξερευνώνται διάφορες επιμέρους πτυχές της γλώσσας (γλωσσική μεταβολή, σχέση γλώσσας και κοινωνίας, σχέση γλώσσας και ιδεολογίας), καθώς και πτυχές που τη συσχετίζουν αφενός με την ανθρώπινη νόηση συνολικότερα (γλώσσα και εγκέφαλος), αφετέρου με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (γλώσσα και υπολογιστές).

Περιεχόμενα

Εισαγωγικό σημείωμα
1. Φωνητική
2. Φωνολογία
3. Μορφολογία
4. Σύνταξη
5. Σημασιολογία
6. Πραγματολογία
7. Ανάλυση Λόγου
8. Ιστορική Γλωσσολογία
9. Κοινωνιογλωσσολογία
10. Διαλεκτολογία και νεοελληνικές διάλεκτοι . 443
11. [Περισσότερα…]


Add: 2022-12-09 11:25:32 - Upd: 2023-01-20 15:11:17