Μπέλλα, Σπυριδούλα
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία : Θεμελιώδεις έννοιες και βασικοί κλάδοι με έμφαση στην ελληνική γλώσσα Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2022 Κοινωνιογλωσσολογία Συγγραφέας , Εισαγωγή , Επιστημονική επιμέλεια , Πρόλογος Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2018 Η δεύτερη γλώσσα. Κατάκτηση και διδασκαλία Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2015 Πραγματολογία : Από τη γλωσσική επικοινωνία στη γλωσσική διδασκαλία Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2014 Ανάλυση λόγου : Θεωρία και εφαρμογές Συγγραφέας Νήσος Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Η ελληνική διασπορά στην Αυστραλία Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2011 Η δεύτερη γλώσσα : Κατάκτηση και διδασκαλία Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2008 Μελέτες για την ελληνική γλώσσα: Γλώσσα και κοινωνία : Πρακτικά της ετήσιας συνάντησης του τομέα γλωσσολογίας του τμήματος φιλολογίας της φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: 21-22 Μαΐου 2007 Εισήγηση Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη Χαρτόδετο
2007 Η δεύτερη γλώσσα : Κατάκτηση και διδασκαλία Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Διδακτική της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης : ...Νέες τάσεις: Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου: Απρίλιος 2005 Εισήγηση University Studio Press Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία : Θεμελιώδεις έννοιες και βασικοί κλάδοι με έμφαση στην ελληνική γλώσσα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2022 Κοινωνιογλωσσολογία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2018 Η δεύτερη γλώσσα. Κατάκτηση και διδασκαλία Εκδόσεις Πατάκη PDF
2015 Πραγματολογία : Από τη γλωσσική επικοινωνία στη γλωσσική διδασκαλία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2014 Ανάλυση λόγου : Θεωρία και εφαρμογές Νήσος Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Η ελληνική διασπορά στην Αυστραλία Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2011 Η δεύτερη γλώσσα : Κατάκτηση και διδασκαλία Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2007 Η δεύτερη γλώσσα : Κατάκτηση και διδασκαλία Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Κοινωνιογλωσσολογία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 Μελέτες για την ελληνική γλώσσα: Γλώσσα και κοινωνία : Πρακτικά της ετήσιας συνάντησης του τομέα γλωσσολογίας του τμήματος φιλολογίας της φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: 21-22 Μαΐου 2007 Εισήγηση Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη Χαρτόδετο
2006 Διδακτική της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης : ...Νέες τάσεις: Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου: Απρίλιος 2005 Εισήγηση University Studio Press Χαρτόδετο