Η Διοικητική & Δικαστική Προστασία κατά τη Σύναψη των Δημοσίων Συμβάσεων
2η έκδοση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-897-0
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 10/2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 27.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
136 σελ.

Add: 2022-11-01 17:05:25 - Upd: 2022-11-01 17:05:25