Η Διοικητική & Δικαστική Προστασία κατά τη Σύναψη των Δημοσίων Συμβάσεων
2η έκδοση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-018-9
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 10/2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 27.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
136 σελ.

Add: 2022-11-01 17:03:25 - Upd: 2022-11-01 17:03:58