Εννομες συνέπειες δικαστικών αποφάσεων σε αστικό και διοικητικό δίκαιο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-685-3
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 4/2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 29.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
160 σελ.

Add: 2022-04-12 18:57:22 - Upd: 2022-04-12 18:57:22