Δικαστική Ψυχολογία & Ψυχιατρική
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-687-7
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 4/2022
3η έκδ. || εμπλουτισμένη
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 45.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
224 σελ.

Add: 2022-04-08 16:10:06 - Upd: 2022-05-03 18:26:59