Η Συνταγματική προστασία της εργασίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-608-2
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1/2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 48.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
432 σελ.

Add: 2022-01-24 16:24:06 - Upd: 2022-04-19 16:27:55