Τροχιές Επισφάλειας
Εθνογραφικές προσεγγίσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-2271-8
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 35.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 671 σελ.
Περιγραφή
Περιγραφή

Ο συλλογικός τόμος Τροχιές επισφάλειας: Εθνογραφικές προσεγγίσεις, πραγματεύεται τις πολλαπλές και ολοένα διευρυνόμενες διαδρομές της επισφάλειας στον κόσμο μας, βασιζόμενο σε εθνογραφικά δεδομένα πρόσφατων ερευνητικών εγχειρημάτων εντός και εκτός Ελλάδας. Αναλύονται και προβληματοποιούνται ζητήματα που σχετίζονται με την έννοια της επισφάλειας και τις σύγχρονες διαστάσεις της τις οποίες τα υποκείμενα βιώνουν. Οι συγγραφείς του τόμου εστιάζουν στις αλλεπάλληλες κρίσεις, στις εργασιακές και διαγενεακές αναταράξεις, στις επισφαλείς χωρικότητες και χρονικότητες, στην οικειοποίηση και απο-οικειοποίηση, στις έμφυλες, σωματικές αλλά και γονεϊκές επανοηματοδοτήσεις σε συνδυασμό με την ενεργό αντιμετώπιση της επισφάλειας. Έτσι, ο παρών τόμος επιχειρεί να εμπλουτίσει τη σχετική συζήτηση, στοχεύοντας αφενός να πραγματευτεί το ζήτημα διεπιστημονικά και αφετέρου να κατανοήσει θεωρητικά τη «δομή της αίσθησης» των τροχιών ζωής των πολλών που εντάσσονται αθέλητα σε ένα καθεστώς εμμένουσας ευαλωτότητας.


Add: 2022-01-15 07:28:46 - Upd: 2022-07-26 12:32:38