Σπυριδάκης, Μάνος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Γεωγραφίες στην εποχή της ρευστότητας : Κριτικά δοκίμια για το χώρο, την κοινωνία και τον πολιτισμό προς τιμήν της Λίλας Λεοντίδου Συγγραφέας Προπομπός Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2019 Ειδικά Θέματα Δημόσιων Πολιτικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση : Μία εκ των κάτω προσέγγιση των μεταρρυθμίσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2018 Homo Precarius : Εμπειρίες Ευαλωτότητας στην κρίση Συγγραφέας Πεδίο Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2018 Κοινωνία του Κυβερνοχώρου Επιμέλεια , Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2018 Κοινωνική Πολιτική Συγγραφέας Διόνικος Χαρτόδετο
2017 Κοινωνία, Ανεργία & Κοινωνική Αναπαραγωγή Επιμέλεια , Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2014 Δημοκρατία, πολίτες και πολιτική υγείας : Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων - Ομάδες πίεσης και συμφερόντων - Σύλλογοι ασθενών Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2013 Ανεργία και εργασιακή ανασφάλεια : Όψεις ενός εμμένοντος κινδύνου Συγγραφέας, Επιμέλεια Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2012 Ελληνική λαογραφία : Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές Συγγραφέας Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2012 Ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της υγείας Συγγραφέας, Επιμέλεια Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2010 Εργασία και κοινωνία Επιμέλεια Διόνικος Χαρτόδετο
2010 Εργασία και κοινωνική αναπαραγωγή στη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία του Πειραιά Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2010 Θεσμοί και πολιτικές υγείας Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2010 Αγορά εργασίας, κατάρτιση, διά βίου μάθηση και απασχόληση : Δομές, θεσμοί και πολιτικές Επιμέλεια Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2009 Κοινωνική σκέψη και νεωτερικότητα Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2009 Μετασχηματισμοί του χώρου: κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις Συγγραφέας, Επιμέλεια Νήσος Χαρτόδετο
2009 Εξουσία και παρενόχληση στην εργασία Συγγραφέας Διόνικος Χαρτόδετο
2009 Η κατάσταση της μετανεωτερικότητας : Διερεύνηση των απαρχών της πολιτισμικής μεταβολής Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2008 Η Ευρώπη και οι λαοί χωρίς ιστορία Μετάφραση Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2007 Κρήτη και λαϊκός πολιτισμός : Τοπικότητες: αντιστάσεις, μεταβολές, συνθέσεις Συγγραφέας Ταξιδευτής Χαρτόδετο
2007 Οικονομική ανθρωπολογία : Νέοι προσανατολισμοί Επιμέλεια Σαββάλας Χαρτόδετο
2006 Η προσέγγιση του άλλου : Ιδεολογία, μεθοδολογία και ερευνητική πρακτική Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2006 Οι εκτός των τειχών : Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στις σύγχρονες κοινωνίες Συγγραφέας Διόνικος Χαρτόδετο
2006 Ποιοτική κοινωνική έρευνα : Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ανάλυση δεδομένων Επιστημονική επιμέλεια Κριτική Χαρτόδετο
2004 Ανθρωπολογία, κουλτούρα και πολιτική Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Μεταίχμιο Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Γεωγραφίες στην εποχή της ρευστότητας : Κριτικά δοκίμια για το χώρο, την κοινωνία και τον πολιτισμό προς τιμήν της Λίλας Λεοντίδου Προπομπός Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2019 Ειδικά Θέματα Δημόσιων Πολιτικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση : Μία εκ των κάτω προσέγγιση των μεταρρυθμίσεων Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2018 Homo Precarius : Εμπειρίες Ευαλωτότητας στην κρίση Πεδίο Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2018 Κοινωνία του Κυβερνοχώρου Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2018 Κοινωνική Πολιτική Διόνικος Χαρτόδετο
2017 Κοινωνία, Ανεργία & Κοινωνική Αναπαραγωγή Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2014 Δημοκρατία, πολίτες και πολιτική υγείας : Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων - Ομάδες πίεσης και συμφερόντων - Σύλλογοι ασθενών Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2013 Ανεργία και εργασιακή ανασφάλεια : Όψεις ενός εμμένοντος κινδύνου Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2012 Ελληνική λαογραφία : Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2012 Ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της υγείας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2010 Εργασία και κοινωνική αναπαραγωγή στη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία του Πειραιά Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2010 Θεσμοί και πολιτικές υγείας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2009 Κοινωνική σκέψη και νεωτερικότητα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2009 Μετασχηματισμοί του χώρου: κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις Νήσος Χαρτόδετο
2009 Εξουσία και παρενόχληση στην εργασία Διόνικος Χαρτόδετο
2007 Κρήτη και λαϊκός πολιτισμός : Τοπικότητες: αντιστάσεις, μεταβολές, συνθέσεις Ταξιδευτής Χαρτόδετο
2006 Οι εκτός των τειχών : Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στις σύγχρονες κοινωνίες Διόνικος Χαρτόδετο
2006 Ποιοτική κοινωνική έρευνα : Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ανάλυση δεδομένων Κριτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 Η Ευρώπη και οι λαοί χωρίς ιστορία Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Κοινωνία του Κυβερνοχώρου Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2017 Κοινωνία, Ανεργία & Κοινωνική Αναπαραγωγή Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2013 Ανεργία και εργασιακή ανασφάλεια : Όψεις ενός εμμένοντος κινδύνου Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2012 Ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της υγείας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2010 Αγορά εργασίας, κατάρτιση, διά βίου μάθηση και απασχόληση : Δομές, θεσμοί και πολιτικές Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2010 Εργασία και κοινωνία Διόνικος Χαρτόδετο
2009 Μετασχηματισμοί του χώρου: κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις Νήσος Χαρτόδετο
2009 Η κατάσταση της μετανεωτερικότητας : Διερεύνηση των απαρχών της πολιτισμικής μεταβολής Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2007 Οικονομική ανθρωπολογία : Νέοι προσανατολισμοί Σαββάλας Χαρτόδετο
2006 Η προσέγγιση του άλλου : Ιδεολογία, μεθοδολογία και ερευνητική πρακτική Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2004 Ανθρωπολογία, κουλτούρα και πολιτική Μεταίχμιο Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα