Το νέο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων
Γενική ανάλυση του νέου Ν4782/2021
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-523-8
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 10/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 74.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
672 σελ.

Add: 2021-10-14 14:45:17 - Upd: 2022-04-19 16:27:53