Το νέο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων
Γενική ανάλυση του νέου Ν4782/2021
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-523-8
Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 14/4/2023
€ 70.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, HTML
672 σελ.