Νέα Ελληνικά Γ΄ Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-456-571-9
Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 9/2021
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 15/9/2023
€ 22.26 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 496 σελ.
Περιγραφή

Περιέχει:

  • Θεωρία, οδηγίες, εφαρμογές γλώσσας και έκθεσης
  • Θεωρία, οδηγίες & εφαρμογές λογοτεχνίας
  • Θεωρία & εφαρμογές πολυτροπικών κειμένων
  • 42 κριτήρια αξιολόγησης με απαντήσεις
  • Λεξιλόγιο σε κάθε κριτήριο

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να οξύνει την κριτική αντίληψη της μαθήτριας και του μαθητή μέσω της πληθώρας και ποικιλίας ασκήσεων γλώσσας και λογοτεχνίας και των επικαιροποιημένων κριτηρίων αξιολόγησης. Παράλληλα, στοχεύει να διευρύνει την αναγνωστική τους ικανότητα με κείμενα κάθε τύπου (πεζά, ποιητικά, πολυτροπικά), ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Περιέχει θεωρία γλώσσας, έκθεσης και λογοτεχνίας καθώς και 42 κριτήρια αξιολόγησης με τις απαντήσεις τους, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών.

Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, καθώς μπορεί να αξιοποιεί τη θεωρία, τις ασκήσεις, τα κριτήρια, ώστε να ελέγχει την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της διδασκαλίας του μαθήματος.