Συνταγματικά Δικαιώματα και Ελευθερίες
Από τη θεωρία στην πράξη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-466-8
Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 29/1/2023
€ 36.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, HTML
416 σελ.