Συνταγματικά Δικαιώματα και Ελευθερίες
Από τη θεωρία στην πράξη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-465-1
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 7/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 38.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
416 σελ.

Add: 2021-07-29 17:31:02 - Upd: 2022-04-19 16:27:54