Η κατ' άρθρο 26.2 ΣΛΕΕ εσωτερική αγορά
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-396-8
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 7/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 42.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
336 σελ.

Add: 2021-07-28 19:40:39 - Upd: 2022-04-19 16:27:55