Είδα να συμβαίνει
Μια πανεπιστημιακή ιστορία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-456-564-1
Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 6/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 10.60 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 112 σελ.
Περιγραφή

Ο τίτλος του βιβλίου δηλώνει ότι πρόκειται για την εξιστόρηση «συµβάντων», τα οποία ο συγγραφέας «είδε» να συµβαίνουν. Εδώ µπαίνουν ήδη δύο ζητήµατα: Ποια συµβάντα θεωρήθηκαν άξια να µνηµονευτούν και γιατί ο συγγραφέας τα επέλεξε για εξιστόρηση – ποιου πράγµατος; Πρόκειται δηλαδή για βασικά ζητήµατα της ιστοριογραφίας, τα οποία, µεταξύ άλλων, διδάσκουµε στους φοιτητές µας του µεταπτυχιακού προγράµµατος «Μουσειολογία – ∆ιαχείριση Πολιτισµού».

Στο κείµενο αυτό επιχείρησα, µε βάση γεγονότα που συνέβησαν στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. και τα οποία βίωσα προσωπικά, να απεικονίσω κριτικά  τις γενικότερες πανεπιστηµιακές εξελίξεις, ως οργανικό µέρος των γενικότερων εξελίξεων της ελληνικής κοινωνικής και πολιτικής ζωής σε διάστηµα µισού αιώνα.


Add: 2021-07-21 14:42:27 - Upd: 2021-07-21 14:42:27