Η Ανακοπή στη Διοικητική Δίκη
Κρίσιμα Ζητήματα-Νομολογιάκες Εξελίξεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-436-1
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 7/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 29.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
208 σελ.

Add: 2021-07-19 18:16:24 - Upd: 2022-04-19 16:27:54