Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-328-9
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 3/2021
2η έκδ. || αναθεωρημένη
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 53.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
376 σελ.

Add: 2021-04-07 18:43:22 - Upd: 2023-03-15 11:39:21