Η αναγνώριση των εννόμων συνεπειών των αλλαδαπών δικαστικών αποφάσεων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-329-6
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 3/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 42.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
328 σελ.

Add: 2021-03-08 16:41:06 - Upd: 2024-02-22 12:27:47