Πρακτικά Διοικητικής Δικονομίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-276-3
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 45.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
576 σελ.

Add: 2021-01-15 17:44:07 - Upd: 2023-03-15 11:39:21