Η αρχή της εύνοιας υπέρ της αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων
Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1958
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-269-5
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 12/2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 31.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
264 σελ.

Add: 2021-01-07 17:43:26 - Upd: 2024-02-22 12:27:47