Πρακτικά ημερίδων για τα άρθρα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-648-237-3
Είδος έκδοσης: Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 22.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 204 σελ.
Περιγραφή

Ο τόμος αυτός, αποτυπώνει με εμβληματικό τρόπο μία καινοτόμα δράση του Δήμου Θεσσαλονίκης και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης με στόχο την επιμόρφωση των υπαλλήλων του Δήμου πάνω σε άρθρα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας με βάση τη θεωρία και την ειδική νομολογία που προέρχεται από την εφαρμογή του στην πράξη. Ακρογωνιαίο λίθο της ορθής εφαρμογής των κανόνων δικαίου είναι η εμπέδωσή τους από τους δημοσίους υπαλλήλους. Η δημόσια διοίκηση βασίζεται σε μια σειρά από αρχές οι οποίες διέπουν και νομιμοποιούν την δράσης της. Η δράση της μεταξύ άλλων ρυθμίζεται από την αρχή της νομιμότητας η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου και συνεπάγεται ότι η διοίκηση λειτουργεί στο πλαίσιο των νόμων. Οι κανόνες που ορίζουν τις προϋποθέσεις της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων συγκροτούν τη διοικητική διαδικασία που αναφέρεται στους κανόνες που οφείλει να εφαρμόζει η εκτελεστική λειτουργία του κράτους.

Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών, σε συνδυασμό με την πολυνομία επέβαλλαν τη σύνταξη του Κώδικα Διοικητικών διαδικασιών, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι όροι για την επικοινωνία των πολιτών με τη διοίκηση και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πρώτων και τελικά να αναβαθμιστούν τόσο οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη όσο και η αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης.


Add: 2020-12-17 10:38:48 - Upd: 2023-03-09 10:26:30