Αναγνωριστική αγωγή και σύστημα έννομης προστασίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-239-8
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 12/2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 51.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
393 σελ.

Add: 2020-12-09 14:15:35 - Upd: 2024-02-22 12:27:47