Η αξιοποιήση παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων και αποδείξεων στην πολιτική δίκη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-237-4
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 11/2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 40.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, PDF
304 σελ.

Add: 2020-12-08 13:35:04 - Upd: 2024-02-22 12:27:47