Διασταυρώσεις πολιτικής και διοικητικής δίκης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-243-5
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 12/2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 27.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, PDF
176 σελ.

Add: 2020-12-08 12:53:34 - Upd: 2024-02-22 12:27:47