Τοπική Αυτοδιοίκηση
Οργάνωση και λειτουργία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-031-8
Ελληνική, Νέα
€ 30.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, HTML
1 σελ.