Οι Προθεσμίες στη Διοικητική Δίκη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-208-4
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 10/2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 37.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
152 σελ.

Add: 2020-10-12 15:11:20 - Upd: 2023-03-15 11:39:21