ΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5306-86-1
Σταμούλης Αντ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 9/2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 36.04 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 17 εκ, 610 σελ.
Add: 2020-09-01 07:42:44 - Upd: 2022-08-29 09:35:19