Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή - Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙΙ
Επιμέλεια: Έφη Τζίβα. Μάρτιος 2020. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 21]
Επιμέλεια: Τζίβα, Έφη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-648-130-7
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 5/2020
Ελληνική, Νέα
€ 11.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 12 εκ, 424 σελ.
Περιγραφή

Η νέα έκδοση του παρόντος περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στο Ν. 3959/2011 σε διάφορα άρθρα του και κυρίως στα διέποντα την Επιτροπή Ανταγωνισμού από τέσσερις νόμους, οι οποίοι φυσικά και αφορούσαν άλλα ζητήματα, όπως δυστυχώς είθισται τα τελευταία χρόνια, και μεταξύ των άλλων επέφεραν αλλαγές και στο Ν. 3959/2011. Πρόκειται για τους νόμους 4623/2019, 4635/2019, αλλά και τους προγενέστερους νόμους 4389/2016 και 4364/2016. Οι τροποποιήσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο του νόμου, ενώ παράλληλα, στις αντίστοιχες υποσημειώσεις, σημειώνονται οι εισάγουσες αυτές τις τροποποιήσεις, νομοθετικές διατάξεις.

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει και στις προηγούμενες εκδόσεις καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση της νομοθεσίας που διέπει το δίκαιο του Ανταγωνισμού και το Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή, δύο δίκαια που δέχονται συνεχείς τροποποιήσεις, με αποτέλεσμα να μην είναι πάντα εύκολο να τις παρακολουθούμε, γεγονός που μας κάνει να ζητούμε την κατανόηση του αναγνώστη.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ...................................................................................... V

ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Φεβρουάριος 2019)................................................. VII

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ – ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ................................ ΧΙ

Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013............................... 1

Α. ΔΙΚΑΙΟ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...................................... 37

Β. ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ..................................... 51

Γ. ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.............................. 179

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ........................................................... 397

Σχετιζόμενα προϊόντα