Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): Οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Ε' Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 20-5 Οκτωβρίου 2014
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-99699-9-4
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
898 σελ.
τ. 2

Add: 2020-03-31 06:39:53 - Upd: 2024-04-29 16:27:07