Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): Οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Ε' Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 20-5 Οκτωβρίου 2014
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-99699-9-4
Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
898 σελ.