8ο Διατμηματικό μουσικολογικό συνέδριο: Επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις
Πρακτικά διατμηματικού συνεδρίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 25-27 Νοεμβρίου 2016
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-82210-2-4
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ebook, Ψηφιακό αρχείο γενικά
752 σελ.
Add: 2020-03-31 06:39:52 - Upd: 2021-07-20 17:16:10