Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία
  •  
  • Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία: 6 τίτλοι
Διεύθυνση
Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ Κτίριο Θέρμης
541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
210 7796034
Fax
Email
Βιβλιοπαραγωγή ανά έτος
Θεματικές κατηγορίες