«Το εργαστήρι της αειφόρου ανάπτυξης»
Εκπόνηση μελέτης για την ίδρυση δημοτικής δομής προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης και της δια βίου μάθησης.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5306-81-6
Σταμούλης Αντ., Θεσσαλονίκη, 9/2019
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 25.44 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 380 σελ.

Add: 2019-09-03 07:43:03 - Upd: 2021-02-09 18:00:05