Νέα στοιχεία σχετικά με την παρουσία ζωγράφου της σχολής των Θηβών στην περιοχή του Ζαγορίου Ιωαννίνων κατά τον 16ο αιώνα
Aνάτυπο απο τον τόμο Λεπέτυμνος και από το περιοδικό Βυζαντινός ∆όμος Νο 26 (2018)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5294-61-8
Βυζαντινός δόμος, Θεσσαλονίκη, 9/2019
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 20 σελ.

Add: 2019-09-03 07:20:11 - Upd: 2021-02-11 18:20:30