Παραγραφές υπέρ και κατά του Δημοσιίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-806-3
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 7/2019
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 42.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
280 σελ.

Add: 2019-07-03 14:12:41 - Upd: 2022-04-19 16:27:54