Κώδικας Δικηγόρων
Ερμηνεία κατ'άρθρο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-769-1
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 80.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
704 σελ.
Add: 2019-05-13 16:16:25 - Upd: 2022-06-28 16:55:08