Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
(ΚΕΔΕ-ΝΔ 356/1974)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-587-1
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 10/2018
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 58.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
448 σελ.

Add: 2018-10-19 16:32:26 - Upd: 2022-04-19 16:27:53