Μια «Άγνωστη» Κτητορική Επιγραφή (1528) και οι τοιχογραφίες του Αγίου Αχιλλίου Παλαιόπυργου Τρικάλων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5294-25-0
Βυζαντινός δόμος, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 10/2018
Ελληνική, Νέα
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 24 σελ.