Ομοδικία & Συμμετοχή Τρίτων στην Πολιτική Δίκη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-526-0
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 7/2018
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 40.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
280 σελ.

Add: 2018-07-11 08:25:47 - Upd: 2023-10-26 11:38:15