Η Αρχή της Προστατευόμενης Εμπιστοσύνης στην Πρόσφατη Νομολογία του ΣτΕ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-832-1
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 10/2014
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 40.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, PDF
264 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2018-05-18 06:57:12 - Upd: 2022-04-19 16:27:54