Η σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής
Η ρύθμιση του άρθρου 34 του Ν. 2121/1993 και συγκριτική επισκόπηση (Γαλλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-013-5
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 6/2016
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 37.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, PDF
296 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2018-05-18 06:57:12 - Upd: 2024-05-23 16:48:40