Μεταναστευτικό Δίκαιο & Δίκαιο Ιθαγένειας
Ερμηνεία-Διαγράμματα-Υποδείγματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-009-8
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 6/2016
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 74.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, PDF
840 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2018-05-18 06:57:12 - Upd: 2022-04-19 16:27:53