Η αξίωση απόδοσης του κέρδους στην παράνομη χρησιμοποίηση εικόνας προσώπου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-993-9
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 4/2016
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 32.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, PDF
192 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2018-05-18 06:57:12 - Upd: 2024-05-23 16:48:40