Επίλυση Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας
10 στρατηγικές για όλους
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-767-6
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 3/2014
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 39.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, PDF
408 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2018-05-18 06:57:12 - Upd: 2022-04-19 16:27:54