ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΕΒΕ αρ. χφ. 1471
Ητοι Εκκλησιαστική, Κοινωνική, Οικονομική και Εκπαιδευτική Ιστορία των Τρικάλων απο το 1688-1857. Νέα πλήρης και Διορθωμένη έκδοση. (Κείμενα και Μελέτες 18.)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5161-93-4
Σταμούλης Αντ., Θεσσαλονίκη, 6/2017
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 21.20 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 368 σελ.
Add: 2017-06-14 07:55:37 - Upd: 2022-05-03 18:27:01