Πρακτικά ΙΕ' Επιστημονικής Συνάντησης Νοτιοανατολικής Αττικής
Επιστημονική επιμέλεια: Στεφανής, Αθανάσιος Δ.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-98550-4-4
Καλύβια Θορικού Αττικής, Καλύβια Αττικής, 2015
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 25.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 832 σελ.
Add: 2016-03-21 09:19:12 - Upd: 2019-05-22 11:26:15