Στεφανής, Αθανάσιος Δ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Βάκχαι : Εισαγωγή, Αρχαίο κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια Συγγραφέας, Επίμετρο, Σχόλια Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2018 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΣΤ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ : ΛΑΥΡΙΟ, 18-22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Επιστημονική επιμέλεια Καλύβια Θορικού Αττικής Χαρτόδετο
2015 Πρακτικά ΙΕ' Επιστημονικής Συνάντησης Νοτιοανατολικής Αττικής Επιστημονική επιμέλεια Καλύβια Θορικού Αττικής Χαρτόδετο
2013 Πρακτικά ΙΔ' επιστημονικής συνάντησης ΝΑ. Αττικής : Καλύβια Θορικού Αττικής 6 - 9 Οκτωβρίου 2011 Επιστημονική επιμέλεια Καλύβια Θορικού Αττικής Χαρτόδετο
2010 Πρακτικά ΙΓ' Επιστημονικής Συνάντησης Νοτιοανατολικής Αττικής Επιστημονική επιμέλεια Καλύβια Θορικού Αττικής Χαρτόδετο
2008 Η γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα Μετάφραση Παπαδήμας Δημ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Πρακτικά Θ' Επιστημονικής συνάντησης Νοτιονατολικής Αττικής Επιστημονική επιμέλεια Καλύβια Θορικού Αττικής Χαρτόδετο
2008 Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Νοτιοανατολικής Αττικής Επιστημονική επιμέλεια Καλύβια Θορικού Αττικής Χαρτόδετο
2008 Σπάρτη : Κοινωνική και πολιτική ιστορία έως τη ρωμαϊκή κατάκτηση Μετάφραση Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2007 Οι αρχαίοι Έλληνες και εμείς : Μια συγκριτική ανθρωπολογία της αρχαίας Ελλάδας Μετάφραση Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2005 Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας Επιμέλεια κειμένου Παπαδήμας Δημ. Ν. Σκληρόδετο
2004 Κοινωνία και πόλεμος στην αρχαία Ελλάδα Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2004 Ρήσος Μετάφραση, Επιμέλεια κειμένου Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2003 Ιστορία της λατινικής λογοτεχνίας Επιμέλεια κειμένου Παπαδήμας Δημ. Ν. Σκληρόδετο
2003 Ιστορία των βαλκανικών λαών Μετάφραση Παπαδήμας Δημ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Φυλή και ιστορία. Φυλή και πολιτισμός Μετάφραση Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2002 Οι Έλληνες, οι ιστορικοί, η δημοκρατία : Η μεγάλη απόκλιση Μετάφραση Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2002 Τα εφόδια του αποδημούντος : Η ιατρική πραγματεία του Άραβα Abou Djàfar Ah'mad Μετάφραση University Studio Press Σκληρόδετο
2000 Ανθρωπολογία της αρχαίας Ελλάδας Μετάφραση Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
1997 Le messager dans la tragédie grecque Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1994 Ο ερμητισμός Μετάφραση Καρδαμίτσα Χαρτόδετο
1993 Η καθημερινή ζωή των θεών στην αρχαία Ελλάδα Μετάφραση Παπαδήμας Δημ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Βάκχαι : Εισαγωγή, Αρχαίο κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1997 Le messager dans la tragédie grecque Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 Σπάρτη : Κοινωνική και πολιτική ιστορία έως τη ρωμαϊκή κατάκτηση Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2008 Η γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα Παπαδήμας Δημ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Οι αρχαίοι Έλληνες και εμείς : Μια συγκριτική ανθρωπολογία της αρχαίας Ελλάδας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2004 Ρήσος Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2003 Ιστορία των βαλκανικών λαών Παπαδήμας Δημ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Φυλή και ιστορία. Φυλή και πολιτισμός Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2002 Οι Έλληνες, οι ιστορικοί, η δημοκρατία : Η μεγάλη απόκλιση Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2002 Τα εφόδια του αποδημούντος : Η ιατρική πραγματεία του Άραβα Abou Djàfar Ah'mad University Studio Press Σκληρόδετο
2000 Ανθρωπολογία της αρχαίας Ελλάδας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
1994 Ο ερμητισμός Καρδαμίτσα Χαρτόδετο
1993 Η καθημερινή ζωή των θεών στην αρχαία Ελλάδα Παπαδήμας Δημ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΣΤ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ : ΛΑΥΡΙΟ, 18-22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Καλύβια Θορικού Αττικής Χαρτόδετο
2015 Πρακτικά ΙΕ' Επιστημονικής Συνάντησης Νοτιοανατολικής Αττικής Καλύβια Θορικού Αττικής Χαρτόδετο
2013 Πρακτικά ΙΔ' επιστημονικής συνάντησης ΝΑ. Αττικής : Καλύβια Θορικού Αττικής 6 - 9 Οκτωβρίου 2011 Καλύβια Θορικού Αττικής Χαρτόδετο
2010 Πρακτικά ΙΓ' Επιστημονικής Συνάντησης Νοτιοανατολικής Αττικής Καλύβια Θορικού Αττικής Χαρτόδετο
2008 Πρακτικά Θ' Επιστημονικής συνάντησης Νοτιονατολικής Αττικής Καλύβια Θορικού Αττικής Χαρτόδετο
2008 Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικής Συνάντησης Νοτιοανατολικής Αττικής Καλύβια Θορικού Αττικής Χαρτόδετο
2005 Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας Παπαδήμας Δημ. Ν. Σκληρόδετο
2004 Κοινωνία και πόλεμος στην αρχαία Ελλάδα Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2004 Ρήσος Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2003 Ιστορία της λατινικής λογοτεχνίας Παπαδήμας Δημ. Ν. Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα